ບໍລິການຕັດຫຍິບໂລຫະ

heavy steel welding service

ບໍລິການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກ

large steel structure fabrication

ການຜະລິດໂຄງສ້າງເຫຼັກຂະ ໜາດ ໃຫຍ່

mild steel welding service

ບໍລິການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກເບົາ

steel bracket fabrication

ການປະດິດວົງເລັບເຫຼັກ

support bracket weldment

ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂລຫະ

thick steel plate cutting and welding

ການຕັດແລະເຊື່ອມໂລຫະແຜ່ນເຫຼັກ ໜາ